Nytt kryss på Gjerdemyra er en vanskelig nøtt. Det blir mange veibaner ved siden av hverandre. Flyttes den, forsvinner det enda mere dyrkamark. Og det er nærmest umulig å støyskjerme tilstrekkelig.

Hva med å sløyfe hele krysset på Gjerdemyra? Betingelse må være at den erstattes med en tunnel under Kolbånn, slik at hovedtrafikken forbi barneskolen blir borte.

Alle som vil kjøre av på Gjerdemyra, kan kjøre av 4-feltsveien ved Langrønningen. Det ligger en flott avkjøring der fra før. De som foretrekker å cruise i 110, kan kjøre om Fikkjebakke. Handelen på Volum vil neppe lide når Fikkjebakke blir hovedavkjøring.

Det blir betydelig lettere å støyskjerme Gjerdemyra uten på og avkjøringsramper. Moderne byer legger idag trafikken forbi industriterrenger. Ikke i boligområder.

Dessuten er det beregnet at det i lang tid framover vil kjøre minimum 5000 biler i døgnet på «gamle E18».

Jeg vil gjerne se faglige beregninger på at vi trenger et kryss på Gjerdemyra. Det er ikke plass til så mange sommergjester i Kragerø at de trenger en egen avkjøring.

Kjære politikere i Kragerø. Tenk dere godt om nå. Trenger vi virkelig en egen avkjøring på Gjerdemyra? Er det ikke bedre å bruke disse ressursene på en tunnel under Kolbånn og løse trafikkutfordringene gjennom Kil en gang for alle?

Regina Brajkovic
Sauebonde som mister et stort beite