15. oktober 2020 fikk vi se høyresidas sanne ansikt direkte fra talerstolen i Kragerø kommunestyre.

Uten forvarsel, uten saksutredning, uten drøfting med tillitsvalgte fikk kommunens anleggsteam sparken for åpen mikrofon. Varaordføreren fra Høyre foreslo på vegne av Senterpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre å legge ned anleggsteamet i vann og avløp. Et anleggsteam, som etter en noe trøblete oppstart, nå var i godt gjenge med å rehabilitere kommunens vann- og avløpsnett.

Ifølge forslagsstiller skulle oppgavene som var tiltenkt anleggsteamet tilbakeføres til private entreprenører, som ville gjøre jobben bedre, billigere og raskere.

Dette har blitt tilbakevist gang på gang. Kommunedirektøren har lagt fram tall som viser at anleggsteamet sparer Kragerøs befolkning for mange millioner i avgifter. I tillegg er Kragerøs vannberedskap blitt styrka.

Årsmøtet i Rødt Kragerø tar sterk avstand fra at ansattes rettigheter og hensynet til Kragerøs befolkning blir tilsidesatt. Samtidig som vi støtter Fagforbundets kamp for at også politikere etterlever sine forpliktelser som arbeidsgivere, og følger lov- og avtaleverk.

Høyresidas sanne ansikt viser seg ved at ideen om privatisering, og hensynet til private aktører, teller mye mer enn folks ve og vel.

Årsmøtet i Rødt Kragerø