Klart for første runde for parkeringshuset i Kirkebukta

Onsdag skal hovedutvalg for plan og bygg førstegangsbehandle detaljreguleringsplanen for parkeringshuset på B4-feltet i Kirkebukta. Men Statens vegvesen stritter fortsatt imot når det gjelder avkjørsel til parkeringshuset direkte fra innfartsveien ved Kragerøtunnelen.