Byråkratene sa nei - politikerne sørget for at Tove fikk carport med terrasse

Tove Tveit i Strandveien i Kil får tillatelse til å bygge carport med terrasse på taket.