Vi bosatte oss i Ospevikveien, midt på Portørhalvøya i år 2000. Alle våre 3 barn har gått på Levangsheia skole, og vi som familie har vært svært fornøyd med dette. Hvis skolen og barnehagen nå blir lagt ned, blir det umulig å anbefale familier med små barn å bosette seg her, eller de fleste andre steder på Levangsheia. Reiseveien for ungene blir altfor lang.

Vår yngste sønn skal begynne på ungdomsskolen til høsten. I likhet med sin eldre bror vil han gå ut av døra hjemme kl. 06:45 på morgenen. Skolen begynner kl. 08:15. Det er 1 time og 30 min en vei. På ettermiddagen vil han gå inn døra hjemme igjen kl. 15:25. Hvis ferje og buss er i rute og føret er bra, vel å merke. Slik er det med kollektivtransport … Er en reisevei på 2 timer og 55 minutter forsvarlig for et barn? Hvordan ville det oppleves av 5-åring mon tro?

LES OGSÅ: Høringssvar fra FAU- Levangsheia barneskole

Når det gjelder de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene ved en nedleggelse av Levangsheia, for det er det som vil komme til å skje, burde det gi seg selv. Levangsheia utgjør en betydelig del av Kragerø kommune, og det å tro at barnefamilier vil bli boende i kommunen om skole og barnehage legges ned her vi bor, er helt urealistisk. En stor del av de barnefamiliene dette gjelder, har røttene sine helt andre steder enn i Kragerø.

Kine og Atle Oppebøen

Ospevikveien, Stabbestad