Hjørnesteinsbedriften frykter stengte grenser: Vistin sikrer seg ekstra råvarer

Vistin Pharma forsøker nå å bygge opp et ekstra stort lager av råvarer, slik at produksjonen av diabetesmedisinen merformin i Sannidal kan holdes gående.