Kragerø Faste Billedgalleri planlegger en foredragsrekke, med foredrag om forskjellige kunst- og kulturrelaterte temaer. Tanken er å få til et foredrag ca. hver måned.

Først ute var samfunnsøkonom Magnus Jul Rødsjø, med foredraget «Digital kunst kjøpt med kryptovaluta», 3. september. Her fikk vi et spennende innblikk i en kunstverden som var fremmed for de fleste.

Onsdag 19. oktober blir det et nytt foredrag. Da får vi besøk av Cecilie Authen, som i en årrekke har vært ansatt som fotoarkivar ved Telemark Museum. Cecilie er aktiv både som forfatter og fotograf. Hun har kuratert og bidratt ved flere fotoutstillinger, og skrevet bøker om norsk fotohistorie. I tillegg er hun musiker og komponist. I 2004 fikk hun Telemark Fylkes kunstnerstipend som komponist.

Nå kommer Cecilie Authen til Kragerø Faste Billedgalleri for å holde et spennende foredrag som drøfter hvordan tidlig fotografi fra perioden 1840–1880 kan betraktes som kunst og kulturuttrykk i vår tid.

I billedgalleriet vises i oktober verker fra Skagerrak Sparebanks samling. I denne utstillingen er en hel vegg viet gamle fotografier fra Kragerø. Det passer derfor godt inn å få belyst eldre fotografi som kunstform under denne utstillingen. Skagerrak Sparebank har svært velvillig sponset denne utstillingen. Både inngang til utstillingen og foredraget er gratis for publikum.

Ragnhild Skaug