Historier fra Kragerø under 2. verdenskrig

Av

For oss i den såkalte etterkrigsgenerasjonen var det spennende å høre når våre foreldre fortalte fra krigsårene. Det hendte mye i de fem årene andre verdenskrig varte, og nå vil jeg prøve å dele noe av det jeg hørte.