Flertallet i kommunens samfunnsutvalg vil gi Ivar Tollefsen konsesjon for Øvre Langetangen og Seteren på Østland uten å kreve personlig boplikt. Det samme flertallet begrunner forslaget med at skogsområdene rundt dermed fortsatt vil kunne brukes som turområder for lokalbefolkningen. Som om fast bosetting på noen måte skulle true allemannsretten til fri ferdsel i skog og mark. Allemannsretten er gitt oss ved lov og er ikke avhengig av grunneier. Hvordan skulle det sett ut i skjærgården vår da?

Forslaget om å sløyfe personlig boplikt i denne konsesjonssaken ble fremmet av Fremskrittspartiet og ble støttet av Arbeiderpartiet og Høyre (som har hovedutvalgslederen). De fikk følge av Senterpartiet og hovedutvalgslederen mente de hadde godt fotfeste i loven. Vedtaket ble sporenstreks anket til kommunestyret av mindretallet, men det kan gå flere veier. Vi har sett hvordan saker lett går Tollefsens vei, selv der lokale søkere strever med å få lokal politisk støtte.

Vi er etter hvert blitt vant til at sentrale lokalpolitikere i Kragerø gir blaffen i Kragerøs eldre historie, at vi er en sjøfartsby med åpne områder til sjøen og så videre. Men nå har vi et tilfelle der lokalpolitikerne også gir blaffen i Kragerøs nyere historie. For det første grøntområdene rundt byen. Etter ukontrollert boligbygging i turområdene på Storkollen og Sjåen, har særlig Kragerø Arbeiderpartiet inntil nylig gjort seg til talsmann for å sikre en «grønn korridor» fra byen over Storkollen/Sjåen videre over Gråfjell/Berg og videre til Lovisenbergkollen – med stier som går i Langetangens skogseiendom.

Men i siste valgperioden har Aps frilufts-talsmann Godfred Nilsen vært detronisert og er bare leder av det formelle og byråkratiske kontrollutvalget og har dermed ikke fått så mange politiske saker å ta fatt i. Nå går hans parti i allianse med «hovedmotstanderen» Frp i en oppfatning av allemannsretten som er mer enn gammelmodig. Friluftsloven ble tross alt vedtatt i 1957.

I tillegg ser det ut til at flertallet i samfunnsutvalget har gått glipp av ganske ny kragerøhistorie. På Langetangen, der de nå har anbefalt at Tollefsen skal slippe personlig boplikt, er det for bare 25 år siden godkjent nesten 100 boligtomter på naboeiendommen. Bergsvik/Budalen ligger like på andre siden av veien som går forbi Øvre Langtangen. Gir det noen mening at naboen Tollefsen skal slippe boplikt, når 100 familier bare venter på ny vei fra Valberghalvøya for å kunne bygge helårsboliger i et barnevennlig område med fine turområder like i nærheten?

Vi går inn i et valgår nå. Det er nok uheldig for noen av våre lokalpolitikere.

Aslak Thorsen