Fra og med mandag 22. august stenges Gamle Kragerøvei på samme strekning hvor kommunens virksomhet for vann, avløp og renovasjon i samarbeid med Steintransport AS utførte flere ukers vedlikeholdsarbeid tidligere i sommer. 

– Etter endt prosjekt med å legge ned vann-, spillvanns- og overvannsrør i Gamle Kragerøvei, så skal veistrekket nå asfalteres, opplyser ingeniør og prosjektleder Kim Andre Thorsen til KV. 

Dersom prosjektet går som planlagt, åpnes veien igjen i løpet av torsdag 25. august. 

– Entreprenøren skal rette av veien, sette tilbake kantstein mot gangfelt og gjøre klart for asfaltering, så blir veien asfaltert onsdag og torsdag, forteller Thorsen. 

Også denne gang er det Steintransport som tar seg av arbeidet. 

Thorsen kan fortelle om gode erfaringer fra forrige prosjektperiode og håper publikum vil være like forståelsesfulle i de få aktuelle dagene veien stenges neste uke.