Her kan det komme nytt bryggeanlegg til nesten fire millioner før sommeren

Dagens flytebrygger på Øya er i en så dårlig forfatning at de utgjør en sikkerhetsrisiko, mener havnevesenet.