INNSENDT ARTIKKEL: 1. -3 .klasse har hatt demokrati og medborgerskap i fokus i tilknytning til det nye budsjettet som skal vedtas. De har skrevet hvert sitt brev til ordføreren og alle politikerne med grunner til hvorfor det er viktig at oppvekstsenteret får stå, og laget hver sin plakat som ble brukt i fakkeltoget.

I brevene til elevene kommer det blant annet frem at det er viktig for de at oppvekstsenteret får stå fordi:

 • Vi er glade i oppvekstsenteret vårt!
 • Det blir veldig lang vei å dra til og fra skolen i Kragerø. Skoledagen blir veldig lang.
 • Vi liker å være et lite oppvekstsenter. Alle barn og voksne kjenner hverandre godt her og det syns vi er trygt.
 • Vi liker uteområdet på oppvekstsenteret vårt. Vi har en stor lekeplass med god plass til at alle kan leke det de vil.
 • Oppvekstsenteret vårt ligger rett ved både skogen og sjøen. Vi går ofte turer og har mye uteskole.
 • Siden barnehagen og skolen er på samme sted blir det ikke så skummelt å begynne på skolen. Vi store passer på å hjelpe barnehagebarna.
 • Her leker vi sammen selv om vi ikke er like gamle bestandig. Vi passer på at alle på oppvekstsenteret har det bra!
 • Siden vi ikke er så mange, kan vi få hjelp av lærerne våre akkurat når vi trenger det!
 • Gymsalen er mye ledig sånn at vi kan ha mye liv og røre (fysisk aktiv læring) i timene våre. Det liker vi!
 • Det er viktig for Levangsheia at det er et oppvekstsenter her. Kanskje noen flytter om det blir lagt ned?
 • Vi blir triste om oppvekstsenteret blir lagt ned. Her trives vi så godt!

På vegne av elevene på 1. - 3. trinn,

Ingrid Bakkerud
Lærer