Her blir byggegropa på B13 klargjort

På Stilnestangen er det satt i gang forberedende arbeider til byggegropa på B13-tomta.