Det medgir avdelingsleder, salg og markedsansvarlig, Ann Kristin Kåsi.

Nå er det 24 damer ansatt i den lokale sparebanken. Da hjelper det litt på med flere fra det motsatte kjønn. Totalt er det 38 ansatte.

Styrker mannsandelen

– Vi er stolte og glade for fire nye menn. Det styrker mannsandelen og utjevner kjønnsbalansen, sier banksjef Kjell Nærum.

– Så den er litt feil?

– Jeg vil ikke si feil, men en overvekt av damer er det definitivt, og det er ikke uvanlig i bankbransjen.

– Det er helt riktig, det er veldig mye damer i bank og finans for øvrig, skyter Kåsi inn.

– Det er bra det, konstaterer hun om det faktumet at det nå blir flere herrer.

Det er ikke ofte det går den veien, når det handler om likestilling.

De fire nye

– Det er derfor vi er mannsterke her i dag, innleder banksjefen.

De fire nye er Jo Lindberget, Augun Brog, Kristoffer Brevig Henriksveen og Hogne Furumo.

Nyansettelsen kommer som et resultat av at Drangedal sparebank fortsetter veksten.

– Vi hadde bra tall for 2020, vi har enda bedre resultater i 2021, slår Nærum fast.

I 2020 gikk den lokale sparebanken i pluss med 31 millioner kroner. I år kan det bli enda bedre ut fra halvårsresultatene.

– Vi legger bak oss et halvår med 22 millioner i pluss. Det er et enda bedre halvår enn i fjor. Men det var også spesielt med tanke på covid-19, sier han.

Inntektene har økt med 11,5 prosent i første halvår sammenlignet med fjoråret, mens kostnadene har økt med seks, nesten sju prosent.

– Det gir oss en hyggelig utvikling mellom inntekter og kostnader, og et vesentlig bedre driftsresultat, konstaterer banksjefen.

Satser lokalt

Sparebanken Drangedal satser lokalt. I fjor ble det etablert et nytt kontor med tre ansatte, som ga god uttelling.

– Vi opplever at det at vi satser lokalt er en grunn til at det går bedre økonomisk. Vi har klart å øke butikken og inntektene. Vi får en sterkere drift i år, og er sikre på at det fortsetter, sier han.

Derfor vil de styrke med økt lokal bemanning.

– Vi er den lille banken som er opptatt av å være en selvstendig lokal bank. Kundene skal oppleve at de kan få fysiske møter og møte folk som kan gi gode råd. Tilstedeværelse er kjempeviktig, og det er mange kunder som er opptatt av det. I hele år og i fjor har vi kunnet ønske mange nye kunder velkomne.

Sånn sett går de motsatt vei av de store konkurrentene.

– De store bankene nedskalerer, nedbemanner, og vi har inntrykk av at de har gjort seg mindre tilgjengelige. Vi ønsker å gjøre det motsatt.

Det har vært en usikkerhet i forhold til koronapandemien med permitteringer og reduserte inntekter.

– Det er lite tegn til vanskeligheter, og det er ikke noen tap. Det betyr mye regnskapsmessig. Vi satser lokalt og det lønner seg, sier han.

Det er også merkbart ut fra kundemålingene som de har kjørt i mange år.

– Kundene vil ha en lokal rådgiver og lokal bank å snakke med. Hvis en ikke satser lokalt, har de sovet da? Det er det kundene ønsker, forteller Kåsi.

For selv om en kan få svar på alt på nettsidene, så viser det seg at ønske om en rådgiver er stort. Også blant ungdom som er svært digitale og selvhjulpne.

– Tilgjengelighet er viktig, slår de fast.

Litt om de nye

Av de nye er to seniorkonsulenter, og to trainee.

– Jeg er ikke seniorkonsulent, i hvert fall ikke i mitt eget hode, fleiper Jo Lindberget. Han har 30 år bak seg i bankrelaterte selskaper. Valget var enkelt for ham.

– Jeg har vært sju år i Kragerø sparebank som nå er Skagerrak sparebank, jeg har vært fem år i Eika, og nå i det siste to år i et gründerfirma. Jeg kunne tenke meg tilbake til bank. Drangedal er en offensiv sparebank, som satset først i Porsgrunn og så her. De satser på å være lokale med god kundekontakt. Jeg tror litt av framtida ligger der, alt er ikke digitalt, sier Lindberget som jobber som rådgiver i Sannidal.

– Det er ti minutter å kjøre fra Kragerø, der jeg bor. Det er helt suverent.

Augun Brog er en nyutdannet trainee som skal starte opp i Drangedal, men skal rullere litt mer mellom avdelingene etter hvert.

– Det er en flott mulighet for meg å være med i Drangedal sparebank, sier han og setter pris på nærkontakt med kunder og nærhet til kollegene.

– Trives på bygda

Kristoffer Brevig Henriksveen (21) er en annen ung mann som starter opp i Drangedal fra 1. september.

– Det blir nok mindre rullering for meg, sier han.

Han er født og oppvokst i Bamble.

– Jeg kommer nok til å bo forskjellige steder. Det blir litt pendling, men jeg er vant til å bo på bygda og trives med det.

Siste mann ut av nyansettelsene er Hogne Furumo (47).

– Jeg har vært ansatt på både offentlig og privat, sier skiensmannen som har bakgrunn blant annet fra Fylkesmannen.

Han startet bankkarrieren i Nordea i 2006 og har vært der i 15 år. Først i Skien, så i Porsgrunn som banksjef i Telemark. Han har også prøvd lykken i Gøteborg som banksjef.

– Men det er noe med covid-19 og stengte grenser. Vi lengtet hjem, forteller han.

Derfor var valget lett når muligheten bød seg i Drangedal sparebank.

– Jeg kjenner til storbankvirksomheten. Dette er noe annet, spesielt det å satse lokalt og være til stede lokalt.

Furumo skal jobbe som avdelingsleder i Porsgrunn, og går ned i stilling.

– Det er ikke det viktigste. Det viktigste er at en trives og kjenner kundene.

Ny allianse

En liten endring vil skje med Drangedal sparebank. Banken blir en del av lokalbankalliansen som kommer på senhøsten.

Ti lokalbanker har sagt opp med Eika. Arbeidet har pågått i fire år. Av disse to er to fra Telemark, Drangedal og Sparebanken din.

Alliansen har knyttet til seg nye leverandører, som blir samarbeidspartnere.

– Våre kunder får et nytt univers av muligheter, mener Nærum.

Det er flere steder som det skjer noe nytt.

– Vi ser a flere banker er i endring. Det å ha lokale banker som er styrt i og fra Telemark er nødvendig. Det ser vi, i motsetning til å bli styrt fra Oslo, eller København, sier han.

Kundene vil ikke merke spesielt mye til det.

– Det er det vi er mest opptatt av, at kundene ikke skal merke noe til det. Det er kritisk hva kunden opplever, påpeker Kåsi.

Utvider igjen?

Tidligere har det blitt etablert avdelingskontorer i Sannidal, Porsgrunn og Skien, i tillegg til et satellittkontor på Ulefoss.

Det stopper neppe der.

– Vi er på offensiven, kanskje blir det noe i Bamble, røper Nærum og nikker mot nyansettelsen, Kristoffer Brevig Henriksveen.