I februar i år, var jeg i kontakt med kvalitetssjef Ørjan Hinna i HELT MED for å få til et møte her i Kragerø. Unni Wærstad og jeg var leder av prosjektgruppa til at HELT MED skulle komme til Kragerø.

Vi hadde møter, for å sette oss ned for å planlegge, hvem vi skulle invitere til det møtet, og hva som skulle gjøres i forkant.

HELT MED dreier seg om å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i det ordinære arbeidsliv. Og at man får lønn via organisasjonen HELT MED. Som vil da si 30–40 kroner timen som HELT MED utbetaler.

De arbeidsoppgavene kan være å rydde på plass varer på en matbutikk, servere frokost og kaffe på et sykehjem. Eller vaske vinduer på et hotell.

HELT MED eies av stiftelsen SOR. HELT MED har hovedkontorer i Bergen og i Oslo. Og at de har fått ut 176 personer ut i fast jobb etter en periode ute i praksisplasser.

Sånne type oppgaver som ikke de som er fast ansatt i forskjellige arbeidsplasser rekker å gjøre på en dag, og at de som har vil ha en jobb kan gjøre sånne små enkle arbeidsoppgaver som er tilpasset hver og enkel. At man kan møte kollegaer og gjør litt aktivitet i hverdagen.

HELT MED var på besøk her i Kragerø tirsdag 26. april. Først hadde de møte på Kragerø Videregående skole, og på kveldstid, på Kragerø rådhus i kommunestyresalen. Det var veldig godt oppmøte og gode diskusjoner på begge møtene. De vi inviterte til det møte var ledere i alle politiske partier, leder i med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, leder for NFU i Kragerø, NAV-lederen, og en annen ansatt ifra NAV her i Kragerø og ansatte på Kragerø videregående skole, som har utdannelse innenfor spesialpedagogikk.

Veldig mange var positive til dette her, og at dette kunne vært et bra tilbud for Kragerø. Og at hvis dette her blir noe av så er Kragerø kommune den første kommune i Telemark, som har dette tilbudet.

Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter.

Stiftelsen SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner.

Alle mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre.

Mer enn 100 personer har deltatt i ubetalt frivillighetsarbeid de siste årene i SOR´s innsats for personer med utviklingshemning. Blant annet ved å arrangere kurs og konferanser, og ved å skrive artikler for tidsskriftet Rapport og kapitler i bøker og e-læringskurs vi har tatt initiativ til.

Vi gleder oss til Marianne Kreutz blir ansatt i HELT MED fra 1. september og vi gleder oss til at hun skal komme tilbake til Kragerø for å se på mulig samarbeid med næringsliv og kommunale institusjoner.