– Vi har bestemt oss for å beholde flere tiltak som vi skulle vurdere å fjerne nå. Det er fordi vi ønsker å se an situasjonen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

Tiltakene som forlenges, er nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) og videreføring av dagens innreisetiltak.

Dermed går ikke regjeringen videre til fase 2, hvor blant annet innreiserestriksjoner oppheves for grå land/øvrige land utenfor EØS/Schengen, og grensekontrollen i Indre Schengen avsluttes.

– Sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) skal vi gjøre en grundig vurdering av situasjonen, både innenlands og utenlands, før vi tar stilling til om vi skal slippe opp på grensa. Dette er viktig med tanke på arbeidsinnvandring i tiden som kommer, sa Kjerkol og pekte på blant annet det kommende vinterfisket.

– Pandemien er ikke over

Dagens nedjusterte TISK har regjeringen også valgt å videreføre ut året. Plikten til å isolere seg når man er smittet, blir også videreført.

– Pandemien er ikke over. Vi ser at smitten skyter fart, og at sykehusinnleggelsene øker i mange land, også land der mange er vaksinert. Det bekymrer, sa Kjerkol.

I Norge er smittesituasjonen håndterbar, mener Kjerkol. Hun sier smitten har økt, men at innleggelsestallene fortsatt ligger lavt, og at myndighetene følger presset på helsetjenesten tett.

Hun åpnet likevel pressekonferansen med å si:

– Jeg stiller uten tommestokk – men la det ikke være tvil: Vi følger nøye med på utviklingen og kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs hvis situasjonen skulle endre seg.

Både helseminister Kjerkol og FHI-direktør Camilla Stoltenberg kom på pressekonferansen med en sterk oppfordring til de som ikke har vaksinert seg ennå:

– Til deg som har ventet med vaksinen, vil jeg si følgende: Alle etternølere er hjertelig velkommen til gratis vaksinering på kommunens vaksinesenter eller hos fastlegen, sa statsråden.

Økende smittetall, men lokale tiltak

Smittetallene i Norge har den siste tiden vært økende. I FHIs siste ukesrapport kommer det fram at smitten økte med 53 prosent i forrige uke. Det siste døgnet er det registrert 1.180 koronasmittede i Norge. Torsdag var 107 koronapasienter innlagt på sykehus.

På pressekonferansen understreket Kjerkol at kommunene må fortsette å innføre lokale tiltak ved smitteutbrudd når det er nødvendig og forholdsmessig.

Tidligere torsdag innførte Tromsø kommune nye anbefalinger etter høye smittetall den siste tiden. Kommunen har de siste dagene vært i tett dialog med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.