Hemmelig diskusjon om fastlegekrisen

Formannskapet sendte KV på dør, og stoppet sendingen til publikum, da fastlegekrisen skulle diskuteres.