Heie og heie, fru Blom…

Bildet er fra uttestingen av glassblåsing som vi driver på med nå på Kunstskolen.

Bildet er fra uttestingen av glassblåsing som vi driver på med nå på Kunstskolen. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Vi heier på kunstskolen» sa ordfører Grunde W. Knudsen i et kommunestyremøte her i høst. Det varmet alle våre kunstskolehjerter. Men så slår sannelig sannheten inn i disse budsjett-tider. De styrende i kommunen ønsker å mer enn doble husleien! Det synes jeg er en underlig heiing.

Her kommer noen argumenter for IKKE å øke husleien ved denne skolen som er et så stort pluss for vår kommune:

 1. Vi har gjort en avtale med vei og park om lån av en del av vårt leieområde der sju av ni parkeringsplasser blir leid ut i åtte uker om sommeren for 2.000 kr uka pr. plass. Det er selvfølgelig opp til vei og park å gjøre det meste ut av dette, men det skulle være greit å få til med noe innsats! Det betyr 2000 x 7 x 8 som til sammen blir 112 000 kr. Dette er ment som en håndsrekning fra skolen om godt samarbeid og som en del av husleien. Husleien blir da totalt 232 000 i året. Det burde være nok! Skolen mottar ikke driftsstøtte fra kommunen. Nå foreslår posisjonen 150 000 kr i tillegg! Det er for mye.
 2. Studentene brakte i 2019 grovt regnet inn 8,5 millioner til Kragerø-samfunnet – en betydelig sum som hjelper til med å få lokalsamfunnet til å dreie rundt i kommunen vår.
 3. Vi har flere ansatte, lærere og gjestelærere bosatt i Kragerø som bidrar til skatteinntekter til kommunen.
 4. Det er fint at unge mennesker kommer hit. Vi har ikke for mange av dem. Noen har faktisk flyttet hit. Kanskje blir det flere?
 5. Vi får stort sett våre driftsmidler fra staten (pluss studentbetaling), og blir derfor i så henseende en av de få statlige arbeidsplassene som er igjen i Kragerø.
 6. Skolen (som eies av Kragerø kommune) kan ikke ifølge §23 i Voksenopplæringsloven «pådra seg kostnader i form av leieutgifter for eiendom eller lokale som tilhører skolens eiere ………….. eller på annen måte pådra seg kostnader som kan innebære at alle offentlige tilskudd eller eiendeler fra elevene ikke kommer elevene til gode». Man kan spørre seg: Er det lovlig at kommunen tar husleie fra statsmidlene?
 7. Vi driver en utstrakt og variert markedsføring i den grad vi har råd til det. Dette markedsfører ikke bare skolen, men hele kommunen på en god måte.
 8. Vi er i ferd med å bygge opp et «hotglass»tilbud på kunstskolen. Vi er den eneste kunstskolen i landet som har et tilbud om glassblåsing. Det koster å bygge opp et slikt langsiktig tilbud. Skolen er en bedrift som driver med kulturnæring noe som eier burde oppmuntre og gi forutsigbare betingelser til, slik vedtaket om husleie i 2017 tilsa.
 9. Fake news er nå innført fra talerstolen i Kragerø kommunestyre. Da saken om husleie ved kunstskolen var oppe i februar i år sa representanten Thorbjørn Amundsen Sørheim (Kr.F.) høyt og tydelig fra talerstolen at kommunen nå har investert «mange millioner i solcellepanel på taket som besparer skolen for store strømutgifter». En slik lettvint omgang med tall og fakta er betenkelig fra en av kommunens øverste tillitsvalgte. Faktum er følgende når det gjelder strøm og «innsparing» via solcellepanelet på taket: Solcellepanelet kostet 400 000 og er et kommunalt forsøk som tilfeldigvis ble plassert på kunstskolen som er et hundre prosent kommunalt eiet bygg. Skolen «solgte» strøm fra solcellene for 713 kr i 2019 (som er de siste tallene vi har), mens strømutgiftene beløp seg til 239 243 kr. I 2020 har vi fått ny elektrisk glassovn og en avlastningsovn til glasset som vil gi et større forbruk. Strømutgiftene er dermed betydelige, mens «inntektene» fra solcellepanelet er ubetydelige så langt.
 10. Skolen er i en veldig utsatt situasjon pga koronapandemien. Blir en lærer eller student syk – da må skolen kanskje stenge/gå over til digitale flater i undervisningen. Hvordan blåser du glass eller dreier keramikk digitalt? Det kan bli en skikkelig utfordring og er bare et eksempel!
 11. Dataparken vår er fra 2012 og trenger utskifting.
 12. Økt husleie blir dermed ikke bare sand i maskineriet, det blir småstein!
 13. Det står en stor plakat om forutsigbarhet som mål hengt opp i kommunestyresalen. Vedtaket i 2017 om nedsatt husleie var ment som en langsiktig avtale. Men den avtalen varte ikke lenge og ble ikke langsiktig. Nå ber vi om husleiefred så vi kan konsentrere oss om å bygge opp skolen til en ressurs kommunen kan være stolt av.

Mette K. Kjelstrup Ofstad
Styreleder Kragerø Kunstskole AS

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken