Formannskapet innvilget tirsdag kveld to søknader vedrørende skjenkebevilling.

Den ene gjelder for Galleri bak fasaden på Skåtøy, hvor innehaver Heidi Felle får 50 skjenkeplasser innendørs og 130 skjenkeplasser utendørs. Felle er tidligere eier og driver av Skåtøy Kafé, som i 2016 ble solgt til Ivar Tollefsens Fredensborg.

Galleri bak fasaden skal i år formidle unge kunstnere og tilby workshops og konserter. Lokalene ligger for øvrig rett ved siden av den populære kafeen.

Den andre gjelder for Nordraaks matverksted & gjestehus i Kragerø sentrum, hvor daglig leder Stig Lieberg får midlertidig utvidet serveringsområdet fra fredag 18. juni til søndag 15. august. Samtidig økes antall skjenkeplasser fra 12 til 20 stykker i denne perioden.

Begge virksomhetene må sørge for at de til en hver tid gjeldende smittevernreglene overholdes.

Charlotte Therkelsen (Rødt) ble for øvrig erklært inhabil, da hun er medeier i flere konkurrerende serveringssteder i sentrum. Resten av representantene gikk enstemmig inn for innvilgelse.