Administrasjonsbygget i Kragerø - vi kan ikke si ja når vi må si nei

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev: Kommunestyre 13. desember får forelagt en leieavtale om leie av lokaler i ett nytt administrasjonsbygg på B13 (Parkering ved polet). Saken dreier seg bare om en leieavtale visstnok, og ikke et nytt administrasjonsbygg. Det kan planutvalget ta seg av på et senere tidspunkt. Men dette skjer i feil rekkefølge.

Leieavtalen kan ikke behandles uten at administrasjonsbygg på B13 er behandlet gjennom lovlig vedtak (dvs. bestemmelse om å fravike kommunens tidligere vedtak om rekkefølge), vesentlig reguleringsendring med tilhørende nabovarsel og høring fylkesmann og fylkeskommune.

Resultatet av anbudskonkurransen er gjort på bristende forutsetninger.

De spørsmålene det dreier seg om er:

Kan Kragerø kommune inngå en leieavtale om kommunale kontorer på B13 når det ikke foreligger politiske vedtak om at kommunen kan sette opp et administrasjonsbygg på B13 (verken i tråd med utbyggingsavtale eller reguleringsplan)?

KOMMUNESTYRET 14. FEB 2007: VEDTAK VEDR AVTALEN OG EGENGODKJENNING AV HAVNEFRONT (SAK 09/07)

UTDRAG SITAT: KRAGERØ KOMMUNE VEDTAR Å PRIORITERE KIRKEBUKTA FRA TRIKOTASJEN TIL STILNESTANGEN SOM FØRSTE UTBYGGINGSTRINN I REKKEFØLGEN. SITAT SLUTT.

Har Kragerø kommune lov til å forskuttere et administrasjonsbygg på B13, og dermed fravike bestemmelsene om «prioritert utvikling i Kirkebukta fra Trikotasjen til Stilnestangen» uten saksbehandling.

Kirkebukta er pr. dd utviklet kun med en bygning på et felt (B2). B13 ligger ikke innenfor definert prioritert utviklingsområde.

Er det formelt i orden at Kragerø kommune ved å forskuttere et administrasjonsbygg på B13 (til kommunen selv) indirekte har lagt føringer for påfølgende byggesaksbehandling der naboer, berørte parter og fylkesmannen, fylkeskommune osv. skal høres?

Vedlegg 4 til Utbyggingssavtalen som ligger ved definerer B13: Sitat:

B13: BUTIKKER (1400 KVM), BOLIG (800KVM) 11 BOLIGER, ALTERNATIV NÆRING. Sitat slutt.

Reguleringsplanen har tilsvarende formulering: Sitat: bolig, kontor, forretning tillates over nedsenket parkeringsanlegg.

Vi har en velvillig rådmann som ønsker smidighet i saksbehandlingen slik at reguleringsendring og byggesak skal gå så fort som mulig.

Dette sikrer ikke saken for andre enn Kragerø kommune og Kragerø Utvikling. Hensynet til byen og byens innbyggere, og høringsinstanser, for ikke å glemme berørte parter må telle like mye.

En må be om at saksforberedelsen gjøres ved å gå helt inn i avtalen om Havnefront. Det finnes en rekke dokumenter i kommunens saksarkiv.

Ikke minst begrunnelse for at Kirkebukta skulle utvikles først. Det var den som lå brakk. Kragerø kommune kan ikke klattutvikle bygninger etter egne behov og tilsidesette begrunnelsen for rekkefølge.

Undertegnede mener kommunestyre må si nei til leieavtalen.

Kragerø 8. desember 2018

Trine Jørgensen Dahll

Kommunestyremedlem, Medlem i Plan for bygg og miljø

Kragerø Venstre

Artikkeltags