Har politikerne fått alle svar – sammenlikner man epler med epler?

Av