Har ikke blitt spurt om å produsere mer Paracet

– Nei, vi har ikke fått spørsmål fra Karo Pharma om å ta opp igjen produksjon av Paracet eller Ibux, som vi produserte for dem fram til februar.