Gruppeleder i Kragerø Frp, Henriette Fluer Vikre, skriver i en mail til ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) der hun spør om hva som kan påventes av aktivitet for å opprettholde rutetilbudet til Kragerø fjordbåtselskap etter at «Perlen» havarerte.

– Etter det jeg er kjent med fra media virker det som lite sannsynlig at «Perlen» kommer snarlig i drift på grunn av omfattende skader. Jeg får stadig spørsmål fra engasjerte innbyggere som til daglig har basert sitt dagligliv på det offisielle ruteprogrammet til Fjordbåtselskapet, skriver Vikre i mailen.

Taxibåt kjører to morgenruter

Etter «Perlen» gikk på grunn har Fjordbåtselskapet måtte tenke alternativt. Fjordbåtselskapet opplyser KV at de har opprettholdt morgenruta 06.30 Kragerø - Korset - Gumøy - Jomfruland - Langøy, i tillegg til ruta klokka 08.15 Kragerø - Skåtøy - Tåtøy - Bærø.

Disse kjøres av taxibåt.

Alle avganger på kveldstid i hverdagene utgår.

Lørdag kveld klokka 19.35 kjører taxibåten en ekstra runde Kragerø - Bærø - Skåtøy - Stabbestad - Tåtøy som en erstatning for «Perlen».

– Alle rutene er oppdaterte både på farte.no, på alle oppslag og på vår hjemmeside, sier Jannicke B. Janssen i Fjordbåtselskapet.

Fjordbåtselskapet har ikke fått noe endelig svar på hva som skjer videre med «Perlen», men jobber med å se hvilke tilbud de kan gi i erstatning for de berørte ruteavgangene.