«Hagehuggern» har meldt seg til tjeneste som sykepleier: – Hvis samfunnet har behov for det, må jeg bidra

«Hagehuggern» Sturla Østensen setter firmaet til side dersom sykehuset trenger han som sykepleier.