Guro (24) flyttet fra Dalen til Kragerø for å jobbe som eiendomsmekler

Etter å ha jobbet hos Privatmegleren i et drøyt år, ble Guro Hana (24) fast ansatt som eiendomsmeglerfullmektig i april. Nå har hun kommet for å bli, og er full av lovord både om jobben og om byen.