Gudstjenester på Facebook – konfirmasjoner flyttes til høsten

Påskens gudstjenester/andakter i Bamble prosti blir i påsken strammet på Facebook. Konfirmasjoner blir flyttet til høsten. Bakgrunnen er frykt for spredning av koronaviruset.