Vil det ikke være naturlig at tilbudet om gratis ferge i utgangspunktet skal gjelde for alle innbyggerne i kommunen? De fleste vil vel ha tilgang til «hele» kommunen vil jeg tro.