Fra 1. september ble det gratis ferge til Jomfruland. I utgangspunktet høres jo det ut som en skikkelig god nyhet. Vanligvis blir man jo glad om noe blir gratis, men hvor lurt er det egentlig å innføre gratis ferge til Jomfruland?

Jomfruland hytteeierforening har i veldig mange år samarbeidet med Jomfruland vel for å unngå annet enn helt nødvendig bilkjøring på Jomfruland. Det har selvfølgelig vært litt ulike synspunkter og diskusjoner om temaet opp gjennom årene, men i det store bildet har det vært en bred enighet om at vi ønsker minst mulig bilkjøring på Jomfruland.

Mange av oss som har hytte ønsker egentlig å parkere i Kragerø og dra bagasjen på en sjarmerende tralle fra fergeleiet til hytta. I hvert fall som hovedregel. Av og til er det fint å kunne kjøre helt til hytta, med bilen full av diverse materialer, tørrmat eller nye møbler.

En viktig grunn til at mange av oss likevel tar med bilen relativt ofte, er at det er uforholdsmessig dyrt å parkere i Kragerø. Dårlig med parkeringsplasser er det også. I hvert fall i høysesong.

Hva vil sannsynligvis komme til å skje når fergen blir gratis?

For det første vil alle insentiver for å sette bilen igjen på fastlandet være borte. Det betyr at det blir mye flere biler på Jomfruland, noe som både vil være ødeleggende for naturen og ta bort en viktig del av det som gir øya sjarm og særpreg. Gratis ferge vil også innebære økte køer og behov for flere avganger. Samtidig vil presset på kommunen og andre om å tilby tilstrekkelig og rimelig parkering i byen bli helt borte.

Vi er alle enig i viktigheten av å opprettholde antallet fastboende på Jomfruland. For å bidra til det, er helt sikkert gratis ferge et viktig virkemiddel. Derfor bør de fastboende absolutt får gratis årskort på fergen. Kanskje bør det også være gratis for all persontrafikk, ikke minst for å gjøre tilbudet til nasjonalparken tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi.

Vi som ferierer på øya og som alltid har betraktet det at det ikke er biltrafikk som en av de aller viktigste kvalitetene med Jomfruland, bør derimot fortsatt betale for å ta fergen de gangene vi trenger å ta med oss bilen. I hvert fall i høysesong, da det allerede er lange køer og alt for mye biler på Jomfruland, vil gratis ferge være et særdeles uklokt tiltak.

Vanligvis er det kjekt med alt som er gratis, men i dette tilfellet kan gratis bli ødeleggende for mye av de kvalitetene vi setter pris på som ferierende på Jomfruland!

Styret i Jomfruland hytteeierforening

Ola Haave/leder