Dette henger vel ikke på greip at innbyggere i Skjærgården ikke får gratis ferge, her må vel målsettingen være at ønsket om fast bosetting ligger til grunn og vil bli et resultat.

Takk til Aslak for opplysende for hva som kan bli resultatet om ikke vedtak om gratis ferge blir realisert som løsning i denne saken for fastboende i øydistriktet.