Kragerø Bys Venner sendte i april et brev til plan- og bygningssjefen i kommunen der vi uttrykte vår bekymring over hva som skjer med Gofjeld-gården på Torvet. Nedenfor gjengis storparten av brevet, med en liten tilføyelse. Vi har til dags dato ikke fått noe svar på brevet:

Kragerø Bys Venner deltok mandag 4. april i Næringsforeningens vårrengjøring i sentrum. Byvennene tok for seg smauene rundt Torvet, og vi konstaterte da at spesielt Gofjeld-gården bærer preg av å være ubebodd og uten løpende vedlikehold. Det trengs omfattende malingsarbeid for å hindre råte og verdireduksjon, og på baksiden av gården gror ugresset friskt inntil veggen (september 2022) og det er hensatt søppel og utrangerte møbler der.

Vi er klar over at det ikke er gitt tillatelse til den omfattende ombyggingen som for en tid siden ble presentert i pressen. Dette er vi tilfreds med, og vi har tidligere også advart mot de foreslåtte endringene. Nå ser det imidlertid ut til at eieren lar bygningen stå og forfalle. Siden de opprinnelige forslagene ikke har fått godkjennelse, synes det som om eier ikke lenger tar vare på bygningen. Dette kan da nærme seg det som i slike sammenhenger kalles «spekulativt forfall».

Spekulativt forfall brukes om saker der eiere lar bygninger forfalle med den hensikt å oppnå økonomisk fortjeneste ved riving og nybygging, for eksempel ved å la en bygning bli så forfallen at den utgjør en fare for omgivelsene. Neste skritt blir da ofte pålegg fra kommunen om riving.

Kapittel 19 i byggesaksforskriften, hjemlet i plan- og bygningsloven § 31-4, gir kommunen adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger. Gofjeld-gården er en del av bevaringsområdet i sentrum, markert i Sentrumsplanen. Dette er et viktig kvartal i bybildet, noe som også er understreket fra kulturarvseksjonen i fylkeskommunen.

Kragerø Bys Venner ber med dette kommunen om å vurdere pålegg om sikring og utbedring av bygården, og også om at eieren blir pålagt å fjerne søppel som står langs veggen på baksiden. Vi imøteser kommunens svar.

Kragerø Bys Venner v/styret