Gir grønt lys for planene i Fermannsbakken

Hovedutvalget gikk imot kommunedirektørens innstilling, og ga grønt lys for at det kommende planforslaget for Fermannsbakken prinsipielt kan avvike det regulerte formålet for tomta.