– Galskap at kommunen skal overta ansvaret for tunnelen

Kragerø kommune kan få tilbud fra fylkeskommunen om å overta ansvaret for innfartsveien mellom rundkjøringene i Frydensborgbukta og Kirkebukta. Dette kan løse problemet med å få til inn- og avkjøring til det planlagte parkeringshuset på B4-tomta.