Gale tall fra kommunen om Levangsheia

Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På Kragerø kommunes nettsider kan alle sende inn spørsmål om skolestrukturen og få svar. Men svarene fra avdeling oppvekst har mange direkte feilaktige opplysninger.

MDG har spurt om hvilken innsparing en nedleggelse av Levangsheia skole vil gi. Svaret har i løpet av den siste uka blitt endret flere ganger. Kommunen har presentert tre forskjellige tall på årlige vedlikeholdsutgifter de neste fem årene. Først sto det 2,15 millioner. Så ble tallet endret til 1 million. Så rettet til 430.000 – som er det korrekte.

I skrivende stund er den samlede innsparingen fortsatt regnet ut galt, nemlig 300.000 kroner for høyt.

Jeg vet ikke om dette er gjort bevisst eller om det «bare» er slurvefeil. Alvorlig er det uansett. En må jo spørre seg om annen informasjon fra skolekontoret er til å stole på. Politikerne som skal avgjøre saken bør selv gå inn og granske tall og underlagsmateriale.

Å legge ned skoler griper sterkt inn i folks hverdag og bosettingen i et lokalsamfunn. Da bør det ikke være noen tvil om at den økonomiske gevinsten er verdt prisen.

For Levangsheias del er det mye usikkerhet rundt tallene – også utover kommunens regnevansker. Administrasjonen kommer fram til at det er 2 millioner å spare på å legge ned skolen. Men utgiftene til skoleskyss er da beregnet ut fra snittet i kommunen. Antakelig er tallet satt flere hundre tusen kroner for lavt, fordi de fleste elever må bruke buss-ferje-buss.

Det er videre en «risiko» for at mange av elevene ved Levangsheia vil starte ved Montessori-skolen på Skåtøy. Det vil i så fall bety et tap i statlige overføringer til Kragerø kommune på 19.000 per elev – hvert år. Pluss økte skyssutgifter, som må dekkes av kommunen.

Allerede taper kommunen et millionbeløp på at elever fra Kragerø går på privatskolen på Skåtøy. En nedleggelse av Levangsheia kan gjøre dette tallet flere hundre tusen kroner større, noe som ikke nødvendigvis lar seg utlikne i reduserte årsverk ved Kragerø skole.

Hva sitter vi igjen med? Ingen vet helt. La oss anslå at innsparingen ved å legge ned skolen kan bli på rundt 1,5 millioner. Men regnestykker er ikke slutt. FAU ved Levangsheia skole har gjennomført en brukerundersøkelse blant foreldrene på skolen, hvor 16 av 26 familier sier at de sterkt vurderer å flytte ut av kommunen om skolen blir lagt ned. Da vil kommunen tape skatteinntekter. Og ikke bare skatt. Familier legger jo igjen en god del penger der de bor, hele året.

Da blir spørsmålet: Er det verdt å sette et lokalsamfunn, det siste levende i Kragerø-skjærgården, i spill for å spare så små summer?

Simen Tveitereid,

Levangsheia

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken