Fylte bensin og stakk fra regninga

Les mer om det siste døgnets hendelser fra politiloggen her.