Fylkesmannen oppfordrer til å stenge gjestehavner og campingplasser

SKIEN: Det finnes en rekke båthavner og campingplasser i Telemark og Vestfold. Nå anbefaler fylkesmann Per Arne Olsen at disse stenges.