Frykter ny runde med villparkering i sommer

Beboere på Tangheia og langs Gruveveien mot Dr. Homanns vei, Sandåsen i Frydensborgsbukta samt andre uregulerte plasser i kommunen, frykter en sommer med parkeringskaos og villparkering.