Frykter at parkeringshuset i Kirkebukta kan ryke: Lobbet for B4-løsning

– Dersom det kommer politiske innsigelser fra hovedutvalget i fylket mot kommunens forslag til avkjøringsløsning til det planlagte parkeringshuset i Kirkebukta, kan hele utbyggingen ryke.