Gå til sidens hovedinnhold

Frp sier ja til næringsutvikling

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kragerø Frp stemte for at det skal være arealer i Kragerø som kan brukes til visningsformål for et akvakulturanlegg for laks og ørret.

Et slikt anlegg kan bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum. I Fremskrittspartiet har vi tro på et samarbeid med skoler og forskning, dette for å øke kunnskapen om oppdrettsnæringen og bidra til formidling av ny kunnskap.

Vi ønsker å bidra til å kunne skape et faglig miljø i samarbeid med skoler og havforskningsinstituttet i Flødevigen.

Vi tillater oss også tenke tanken at det kan gis undervisning i akvakulturrelaterte fag i Kragerø. Vi tror på ringvirkninger med det lokale næringslivet med tanke på behov for utstyr, tjenester, kompetanse og opplevelse- og turistnæring. Et konkurransefortrinn for den maritime leirskolen vår.

Vi tror at lokale aktører som vil noe er nøkkelen til at Kragerø kan sette seg på kartet når oppdrett i Skagerrak blir en realitet i framtiden.

Det var formannskapet som initierte havbruk inn i kommuneplanen, enstemmig. Saken har vært til politisk behandling fem ganger, og flertallet har ønsket havbruk velkommen. Formannskapet har ved ordføreren sågar sendt et anbefalingsbrev, ordføreren har framsnakket prosjektet mot fylkeskommunen og næringsapparatet vårt i vekst i Grenland.

Sørsmolt sendte søknaden i 2016 og det er grunn til å stille spørsmål om hvordan næringslivet i Kragerø opplesere politikerens forutsigbarhet, når man kjapt og enkelt tar ut områder i kommuneplanen mot Rådmannens innstilling?

Det er også delte meninger i Kragerø Frp, men vi lar tvilen komme søker til gode og vi har tro på at miljøhensynene blir ivaretatt av reguleringer og bestemmelser som er nødvendige for å igangsette drift. Konsesjonen varer i 10 år. Leverer ikke Sørsmolt i henhold til krav blir anlegget stengt ned med en gang.

Forslaget fra Frp:

Før tiltak innenfor området igangsettes skal det foreligge godkjent detaljreguleringsplan for både overflate og berørt vannsøyle. Det tillates kun utplassert en mære for visningskonsesjon med maksimale mål 70 meter x 90 meter på overflaten innenfor området. Det må også foreligge godkjent detaljreguleringsplan for driftsområde på land og rettigheter til å gjennomføre planen må være sikret før anleggstiltak i sjø iverksettes.

Arealet vi foreslo er betydelig mindre enn hva rådmannen la til grunn, den røde firkanten på bildet illustrerer vårt forslag.

Knut Vareide fra Telemarkforskning besøkte kommunestyret i januar. Beskjeden hans til kommunestyret er at arbeidsplasser og næringer som skiller oss fra andre kommuner, gjør oss attraktive. Kragerø må våge å tenke nytt. Myndighetene satser på akvakultur som en av Norges mest bærekraftige og grønne næringer for landet. Dette er det tverrpolitisk enighet om.

Sørsmolt er en viktig del av næringslivet i Kragerø. De leverer en smolt som gir overlegen tilvekst og helse i sjøfasen. Smoltbedriften investerer stort i Kragerø. Med det renommeet Sørsmolt har i Kragerø så er det en skikkelig bedrift, som leverer. Vi har tillit til at Sørsmolt også vil forvalte en visningskonsesjon som de og vi kan være stolte av.

Rådmannen uttalte at dette er et mulighetsvindu som vi ikke har vi råd til å lukke. Det er Kragerø Frp enig i.

Henriette Fluer Vikre

gruppeleder Kragerø Frp

Kommentarer til denne saken