Frivilligsentralen har en usikker økonomisk framtid i vente: - Håper politikerne forstår hvor viktige vi er

Fra og med neste år er ikke lenger deler av Kulturdepartementets pengestøtte til kommunen øremerket til Frivilligsentralen. Det byr på økonomiske utfordringer.