Frivilligsentralen beholder støtte et år til - frykter nedleggelse etter 2021

Denne uka ble det bestemt at ordningen med øremerkede midler til Frivilligsentralene forlenges med ett år. Faren er imidlertid ikke over, og nå jobbes det fra flere hold for at Frivilligsentraler over hele landet ikke skal bli nødt til å legge ned.