Fremdeles villparkering til tross for tiltak

I Frydensborgbukta mellom hovedinnfartsveien og Gamle Kragerøvei er det satt opp betongklosser for å hindre villparkering. Men til liten nytte ser det ut til. Lørdag sto biler parkert mellom klossene.