Gå til sidens hovedinnhold

Fredensborg investerer millioner i fornybar sjøenergi: – Skal kunne dekke 14.000 kvadratmeter

Utbyggerselskapet skal drifte blant annet kommunehuset og Tollboden hotell med egenprodusert og fornybar energi hentet fra sjøbunnen.

KV har lagt merke til at Fredensborg-selskapet Kragerø Utbygging II AS nylig endret navn til Kragerø Sjøenergi AS i offentlige registre, hvor selskapet ifølge det nye formålet skal drive med omsetning av elektrisk kraft.

Dette konseptet ble så vidt nevnt under presentasjonen av planene for Tollbodenkvartalet i midten av juni. Nå letter Fredensborg på sløret for de omfattende planene.

David Kristiansen ved Fredensborg forteller til KV at det jobbes med etablering av et fjernvarmeanlegg i kjelleren til det nye kommunehuset som er under oppføring på B13-tomta.

– Med etableringen av Kragerø Sjøenergi AS ønsker vi å signalisere en offensiv satsing på bærekraftige energiløsninger i Kragerø. Bygge- og eiendomsbransjen står for om lag 40 prosent av klimagassutslippene. Bransjen har et spesielt ansvar for å redusere utslippene, sier Kristiansen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fokus på bærekraft

Fredensborg har inngått et tett samarbeid med den tekniske entreprenøren GK AS, som i fjor etablerte seg i Kragerø næringspark på Fikkjebakke. Firmaet er leverandør av automatikk og varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk i kommunehuset.

– Energien fra sjøvannet hentes ved hjelp av sjøkollektorer som plasseres på havbunnen fra en dybde hvor det også i sommerhalvåret er stabilt lav temperatur. Dette medfører at man også kan levere «frikjøling» fra energisentralen. Frikjøling er et system hvor man benytter seg av tilgjengelig væsketemperatur som distribueres til byggenes kjøleanlegg kun ved bruk av sirkulasjonspumper, og det er ikke behov for ytterligere tilført energi, forklarer prosjektleder Sten André Bjelde ved GK.

– Vi har hatt flere slike prosjekter tidligere og opparbeidet oss gode erfaringer. Vi satser spesielt på det grønne skiftet og synes det er spennende å ta del i denne prosessen, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tilknyttes en rekke bygg

Anlegget skal kunne levere omtrent 1,3 millioner kilowattimer i året og betjene opptil 14.000 kvadratmeter bygningsmasse. Den elektriske installasjonen av anlegget skal utføres av Kragerø Elektriske AS.

– Eiendommer som er aktuelle for tilknytning til dette anlegget er kommunehuset på B13-tomta, nye Tollboden hotell, nye bygg på B14- og B15-tomtene og et nytt bygg på tomta hvor Vinmonopolet ligger i dag. Ut over disse ser vi at det kan være andre mulige bygg og forbrukskilder i området som har potensiale for tilknytning, forteller Kristiansen.

Han leker dessuten med tanken om å etablere en mindre kunstisbane eller et oppvarmet sjøbasseng om vinteren, som også kan driftes av fornybar sjøenergi.

– Fredensborg har en eier som tenker langsiktig og bærekraft er viktig for oss. Ambisjonen er å skape en grønn energisentral for hele området som nå er i utvikling. Det blir utrolig spennende å se effekten av dette, sier Kristiansen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kostbart

Det Ivar Tollefsen-eide selskapet anslår at prosjektet har en kostnadsramme på åtte til ni millioner kroner. Samtidig har de fått en halv million i statlige midler fra Enova.

– Bunnforholdene i området egner seg godt til formålet, men det er komplekst og kostbart å etablere denne typen anlegg. Man må ha kapital og tenke langsiktig. Det vil ikke gi en kortsiktig avkastning, men håpet er at det er en investering som vil balansere når man forhåpentlig har full utnyttelse av energisentralen noen år frem i tid. Sjøenergisentralen applauderes av virkemiddelapparatet, og Enova er derfor med på å støtte noe for oppstart av denne type prosjekter Det er en viktig oppmuntring for å få til en bred satsning på denne type energiløsninger, forteller Kristiansen.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Havnevesenet for å finne riktig plassering og trasé i sjøen, som er en forutsetning for å få til denne typen fremtidsrettede, bærekraftige løsninger for energi i bygg, sier Bjelde avslutningsvis.

Kommentarer til denne saken