Fra Solbekks gård tilbake til gamle Biørnegården - et praktbygg

Av