Fra mandag er dette krysset stengt for trafikk

Arbeidet med å rehabilitere gamle vann- og kloakkrør i Kirkegata har pågått siden begynnelsen av februar. Fra mandag går arbeidet inn i en ny fase, som medfører at krysset som deler Biørnborgbakken, Gamle Kragerøvei og Kirkegata blir stengt for trafikk.