Til sammen har 277 personer nå fått påvist coronaviruset i Norge. Det er en økning på 85 siste døgn fram til klokka 16 tirsdag.

– For åtte stykker så er eksponering under avklaring, og fem av disse ser det ikke ut til at vi klarer å spore tilbake til utlandet. Det gir en indikasjon på at vi er over i en ny fase av utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Totalt er 81 personer blitt smittet i Norge. For 73 av disse er det kjent at de har hatt kontakt med en annen som er smittet.

Avlys store arrangementer

FHI anbefaler nå å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere. Hensikten er å begrense spredning av coronaviruset.

– Anbefalingen gjelder også kantiner eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500 personer i skoler, universiteter og på arbeidsplasser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han understreker at anbefalingen ikke omfatter undervisning i skoler og universiteter, eller for eksempel arbeid i store haller.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

Hjemmekontor

Helsedirektoratet ber også store arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor eller økt bruk av fleksitid, om å gjøre dette.

– På den måten reduserer vi antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Det kan bidra til å bremse smittespredningen i storbyene, sier Guldvog.

– Vi vil også oppfordre kollektivselskaper til godt renhold av områder vi har håndkontakt med, for eksempel på T-banevogner, busser og trikker, sier han.

Tirsdag kveld er til sammen sju personer innlagt på sykehusene Ullevål, Vestfold, Drammen, St. Olavs hospital i Trondheim, Bærum sykehus og Haukeland universitetssjukehus.

Fakta om spredningen av koronaviruset i Norge