Første skoledag i Kroken og Sannidal

I Sannidal har de aldri flagget når førsteklassingene har begynt på skolen. Det gjorde skolen i år.