Gå til sidens hovedinnhold

Forsøpling og forurensning

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Midt i Kragerø sentrum i Th. Kittelsens vei, har det over mange år hopet seg opp en mengde søppel. Flere har påpekt dette overfor grunneier og kommunen, uten at det er blitt ryddet opp. Tvert imot, har det blitt betydelig verre. Det er lempet ytterligere store mengder plank og avfall der, i tillegg til at det har vært innbrudd i et lite tilbygg.

Husene står tett i Kragerø sentrum, så også der søppel og avfall hoper seg opp. I dag ligger avfall og søppel inntil husveggene på begge sider. Når en i tillegg kjenner til at det i tilbygget, der fremmede nå tar seg inn, befinner seg kokemuligheter, er stedet gjenstand for stor engstelse for brannfare blant naboene. I tidligere år var dette stedet en mulig rømningsvei ved brann, mens det i dag er helt fortettet.

I Norge er det en mengde lover og forskrifter som omtaler avfall og forsøpling. Forurensningsloven er den delen av lovverket som omfatter forsøpling direkte. Avfall på avveie er i forurensningsloven klassifisert som forurensning. Loven slår fast at ingen må tømme, etterlate eller oppbevare avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet, eller være en kilde til forurensning. Forsøpling er med andre ord straffbart.

Sitat: «Det er kommunene som er forsøplingsmyndighet i Norge – og som øverste sjef for administrasjonen er det rådmannens ansvar å sørge for at forsøplingssaker blir fulgt opp.

Loven gir kommunen adgang til å gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall ulovlig, skal fjerne det eller dekke utgifter knyttet til opprydding».

Vi er mange naboer i Kragerø sentrum, huseiere og forretningsdrivende, som over år opplever ikke å bli tatt på alvor. Nå ber vi Kragerø kommune ta sitt ansvar å rydde opp.

Kragerø dato 11.06.2021

Martin Lundquist, Axel Carlsen, Dag Paus Knutsen, Geirr Dippner, Inger May Kristiansen, Harald Meidel, Christian Roll, Inger Arnesen, Geir Arnesen

Kommentarer til denne saken