Gå til sidens hovedinnhold

Fornuftig innstilling fra administrasjonen i skolesaken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Administrasjonen har nå kommet med sitt forslag til innstilling i skolestruktursaken. Forslaget bygger på et av de tre alternativene som administrasjonen ønsket utredet på et tidlig stadium i prosessen, og bør derfor ikke komme som noen overraskelse for de som har fulgt saksprosessen. Administrasjonen foreslår å samle alle ungdomsskoleelevene i en stor 8. - 10. skole på Kalstad. Dette er faglig godt begrunnet og fremtidsrettet i en tid hvor det kommer nye krav til lærere og undervisning. Med et synkende elevtall vil det å samle ungdomsskoletrinnene gi de beste forutsetningene for et godt læringsmiljø både for elever og lærere. KrF mener denne ungdomskolen bør ligge på Kalstad slik det er foreslått, mens andre partier har indikert at de ønsker alle ungdomsskoleelevene inn på nåværende Kragerø skole på Feierheia.

Denne debatten fortjener oppmerksomhet i tiden fremover. KrF mener at skolen på Feierheia vil bli for stor med alle ungdomsskoleelevene samlet der, i tillegg til 1. - 7. trinn. Tilbakemeldinger fra SU ved Sannidal ungdomsskole er tydelig på at om skolen der legges ned, så ønsker de en 8. - 10. skole på “nøytral” grunn. De oppgraderte utearealene på Kalstad med skatepark og tursti mener vi gir bedre vilkår for en slik skole. En felles ungdomsskole på Kalstad mener vi vil være en langsiktig og god investering for Kragerø kommune.

Administrasjonen foreslår videre et oppvekstsenteret på Levangsheia. Dette ser vi som et resultat av en god prosess, og viser at høringsrunder med innspill og drøftinger har en verdi.

Det mest kontroversielle er forslaget om en nedleggelse av Sannidal barneskole i 2026. Dette strider mot et viktig prinsipp som politikerne i Kragerø har lagt til grunn for denne prosessen. Prinsippet om at nærmiljøskole skal veie tungt for elever på 1. - 7. trinn.

Politikerne i Kragerø har derfor bedt administrasjonen utrede et alternativ med en felles 8. - 10. skole og barneskoler lokalisert både i Kragerø sentrum, Sannidal og på Helle.

Som utvalgsleder mener jeg likevel administrasjonen sitt forslag til innstilling er fornuftig. Den utfordrer oss politikere, og vi må ta noen viktige valg. Det er viktig å ha med seg at skolestrukturprosessen ikke bare handler om å kutte kostnader. Endringene har også til hensikt å sikre mest mulig kvalitet pr. krone brukt på skole i Kragerø.

Når er det politikerne sin oppgave å fatte et vedtak som sikrer gode vilkår for skole i Kragerø for fremtiden.

Thorbjørn Amundsen Sørheim
Kragerø KrF

Kommentarer til denne saken