Rødt lanserte vårt alternative statsbudsjett fredag 13. november med navnet «Fordi det er mulig». Dette budsjettforslaget utfordrer de trange økonomiske rammene fra regjeringa som våre sultefora kommuner rundt omkring i Vestfold og Telemark har å styre etter.

I altfor lang tid uavhengig av skiftende regjeringer, har kommuneøkonomien vært skrall. Nå står vi overfor kommunebudsjetter og et fylkesbudsjett hvor det skal spares og kuttes ytterligere. Samtidig står vi midt i en sosial og økonomisk krise for vanlige arbeidsfolk. Flere hundre tusen har vært uten jobb i 2020, og i skrivende stund stiger arbeidsledigheten igjen.

Rødts alternative statsbudsjett viser en annen retning for landet vårt. Det er et radikalt og realistisk budsjett, med offensive velferdsreformer og rettferdig miljøpolitikk for folk flest.

Rødt satser på Vestfold og Telemark, ved å bevilge 518 millioner kroner ekstra i frie inntekter til kommunene i fylket. Vestfold og Telemark fylkeskommune ville med vårt opplegg fått i underkant av 35 millioner kroner mer i frie inntekter.

Rødt leverer et mer sosialt rettferdig budsjett ved å gjeninnføre ferietillegget for dagpenger, reverserer kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP) og øker minstepensjonen for pensjonister. Vi velger også å utvide velferden, heller enn å kutte i den. Rødt vil innfase gratis barnehage for 5-åringer, innføre gratis skolemat i barneskolen, innfase gratis tannhelse og kutte i egenandelen for helsetjenester.

Rødt ønsker et grønnere budsjett. Derfor kutter vi billettprisene på alle kollektivreiser med 20 %, satser på jernbanen med ytterligere 1,7 milliarder sett opp mot regjeringas budsjettforslag og Rødt ønsker selvsagt fullskala karbonfangst- og lagringsanlegg ved NORCEM Brevik.

Koronakrisa har virkelig vist oss hvem som holder hjula i samfunnet vårt i gang, om det så er i offentlig eller privat sektor. Mange setter også liv og helse i fare på vei til jobb eller på jobb, for å sikre renhold, mat på bordet og velferden vår.

Rødt vil gi milliarder til samfunnskritiske behov, så kan vi heller gi litt applaus til milliardærene. Ja, Rødt øker skattene for de aller rikeste. Det gjør vi for å finansiere vår felles velferd. Men ingen med inntekt under 600.000 vil få skatteøkning med vårt opplegg. Et annet og mer rettferdig statsbudsjett for arbeidsfolk er med andre ord mulig. Da trengs det en ny regjering etter neste stortingsvalg og det skal jeg og Rødt kjempe for hver eneste dag fram til valgdagen!

Tobias Drevland Lund
Fylkestingsrepresentant i Vestfold og Telemark
1.-kandidat i stortingsvalget for Rødt i Telemark