Forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer forlenges fram til 1. september

Av

Forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere forlenges fram til 1. september. Det er foreløpig uvisst hva som vil skje med mindre arrangementer.